drupal statistics

Verzonnecellen

Bottom of Form 1


PROJECTEN

Verzonnecellen

In Europa worden zonnepanelen nog beperkt in de gebouwde omgeving toegepast. Dat komt omdat zonnestroom op dit moment duur is, het installeren van de panelen omslachtig is en de panelen optisch niet aantrekkelijk zijn. Tot nu toe heeft zonnestroom nog een grote technische uitstraling en staat de functionaliteit van zonnestroom zelf voorop. De sleutel tot een grootschalige toepassing van zonnestroom is een juiste balans tussen functionele, esthetische en commerciële meerwaarde.


In het project Verzonnecellen werken wij aan een lijn van producten waarbij zonnestroom is geïntegreerd in bouwkundige en architectonische (standaard) componenten, die in de bouw kunnen worden ingezet. We ontwikkelen producten die als component in de nieuwbouw maar ook in de renovatie van bestaande gebouwen zijn in te zetten. Dit zorgt ervoor dat het product ook vanuit een andere intrinsieke motivatie kan worden aangeschaft dan alleen uit oogpunt van duurzame energie. Zonnestroom is dan een extra meerwaarde van het product.


Het project Verzonnecellen bevindt zich op dit moment in de fase van productontwikkeling. Aspecten waar we ons nu op richten zijn: onderlinge koppelingsmogelijkheden, vormgevingsmogelijkheden in relatie tot de productiecapaciteit PV en aanvullende applicaties zoals opslag en interactief gebruik. Dockt ontwikkelt dit product samen met LOUT en KEMA.


< Terug naar overzicht projecten

Bottom of Form 1


index

Projectteam:

Dockt - LOUT- Kema

Status:

Productontwikkeling

project partners