drupal statistics
ZELF

De handen uit de mouwen steken, oplossingen bedenken, concrete projecten uitvoeren, elkaar inspireren en enthousiasmeren. En daarmee een positieve bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij, dat is onze drijfveer.


index

Stichting Dockt:


maakt werk van een duurzame maatschappij. Door concepten en projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling te bedenken, op te zetten, maar vooral ook te realiseren! Inspirerend en realistisch, onafhankelijk en eigenzinnig. Zelf of samen met andere partijen, zowel publiek als privaat.

Visie

Dockt is de haven waar creatieve concepten met pragmatische kennis en ervaring gecombineerd worden tot uitvoerbare projecten. Transformatie van een duurzame maatschappij is het kompas. We bedenken duurzame, hybride oplossingen voor ruimtelijk-maatschappelijke vraagstukken. Dockt staat voor een multidisciplinaire en innovatieve aanpak.

We zoeken naar een vergaande integratie van vorm, functies en technieken die samen een duurzame meerwaarde opleveren. Zowel ruimtelijk-functioneel, economisch, sociaal-cultureel als visueel. Duurzame ontwikkeling is voor Dockt de dynamische kracht van verwachting, hoop, energie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Een kracht die een positieve transformatie van de maatschappij op gang brengt.

Netwerkorganisatie

Stichting Dockt is een netwerkorganisatie. Een plek waar ideeën ontstaan, samenkomen en samensmelten. Een plek waar partijen, in wisselende coalities, samenwerken en ideeën vertalen naar projecten. Kansrijke projecten worden door de stichting via projectvennootschappen gerealiseerd. Er is geen winstoogmerk. De opbrengst uit de projecten wordt gebruikt om nieuwe projecten, gericht op duurzame ontwikkeling, op te zetten en uit te voeren. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen. Ze worden ondersteund door een adviesraad. Deze adviesraad kan ideeën aandragen en adviseert in het uitwerken van de ideeën en projecten. De adviesraad vormt een bonte mengeling van disciplines en achtergronden. De leden delen kennis, ervaring, creativiteit en enthousiasme met realisme en daadkracht. Passie voor een duurzame maatschappij bindt hen.

De mensen achter Dockt:index projecten stichting Dockt contact waterkracht waterkracht waterkracht waterkracht doelgroepen

Bouwine Lokkerbol:

projectmanager
Ben Dull

Energie raadgever
Sandra Cornelissen: projectmanager

Lyon Romijnders:

Communicatiedeskundige
Marco van der Wel:

Oprichter Dockt, architect, projectmanager
Erik Zweers:

Oprichter Dockt, voorzitter, projectmanager
wat speelt er?

Barry de Vries:

Researcher Alterra, projectmanager
project partners

Jos Sluisman:

Projectmanager duurzame mobiliteit
...................
Matthijs Coops

communicatiedeskundige