drupal statistics

MOBILITEIT:

Bottom of Form 1


PROJECTEN

Met projecten maken we werk van de transitie naar een duurzame maatschappij. Voor concrete problemen bedenken we haalbare, creatieve oplossingen. Oplossingen die we naar projecten vertalen om deze vervolgens met u in de praktijk uit te voeren. Dat is onze aanpak.


index

LIBEL:   Trefpunt toekomst, transferium en duurzaam tankstation status: in ontwikkeling

ZEC:      Zero Emission Challenge status: in ontwikkeling

NHM:     Duurzaam parkeren Nationaal Historisch Museum status: conceptfaseBottom of Form 1


BOUWEN:

Bottom of Form 1


0-ENERGIE:  Duurzaam renoveren status: in ontwikkeling

IEE:  Intelligent Energie Europe - status: subsidie toegekend! status: in uitvoering   

BIOBASED: ontwikkelen van halfproducten  voor de bouw status: in ontwikkeling

DUURZAAM BOUWEN: nieuwe bouwconcepten voor circulaire economie status: in ontwikkeling
Bottom of Form 1


ENERGIE:

Bottom of Form 1


ENERGIE VAN HOLLANDSCHE BODEM::  opgericht en in uitvoering

VERZONNECELLEN:  nieuwe generatie zonnepanelen status: conceptfase

OLIFANTENGRAS:  energieopwekken met braakliggende terreinen status: in uitvoering

BIOMASSA: duurzaam energiebedrijf gemeente Rheden status: in uitvoering

WATERBERGEN: waterretentie en enegieopwekking status: conceptfase

WAALKRACHT: turbine in de Waal status: planvorming

ZONNESCHERM  A15 IN TIEL:  status: in uitvoering

ESCO’S:ontwikkeling van Energy Service Compagnie status: opgericht en in uitvoeringBottom of Form 1


index stichting Dockt contact doelgroepen wat speelt er? project partners