drupal statistics

Parkeren Nationaal Historisch Museum

Bottom of Form 1


PROJECTEN

Parkeren Nationaal Historisch Museum

Een parkeervoorziening bij het nieuwe Nationaal Historisch Museum in Arnhem is een gouden kans.


Parkeren wordt vaak als noodzakelijk kwaad gezien dat we het liefst zouden willen verstoppen. Onder de grond is het meestal te duur. Op het maaiveld moeilijk in te passen. Dat komt door de weinig fraaie aanblik van al die geparkeerde auto’s. Maar ook door de ruimte dat een dergelijk parkeerterrein in beslag neemt. Een voorbeeld van deze worsteling is het Nationaal Historisch Museum. Het rijk ziet parkeren bij het nieuwe museum als één van de knelpunten die opgelost moeten worden.


Grontmij heeft de parkeermogelijkheden voor dit nieuwe museum onderzocht. De locatie van het nieuwe museum is beperkt, dus werd er eerst een ondergrondse parkeergarage voorgesteld. Kosten: 60 miljoen euro. Voor de bouw van het museum is echter 50 miljoen euro beschikbaar. In een aanvullend onderzoek wordt voorgesteld om het parkeren dan maar op het maaiveld uit te voeren en de extra ruimte onder meer te zoeken in de aangrenzende gebieden die als Natura2000 en de Ecologische Hoofdstructuur zijn aangewezen. Kosten: 3,5 miljoen euro.


Een parkeervoorziening voor het Nationaal Historisch Museum hoeft geen noodzakelijk kwaad te zijn. Het kan juist een icoon worden. Een fraai architectonisch vormgegeven toegangspoort tot de Veluwe en Arnhem. Het kan (zelfs?) nieuwe natuur aan het gebied toevoegen. In plaats dat geprobeerd wordt om de schade aan de natuur zoveel mogelijk te beperken. Dockt laat met een alternatief zien dat een parkeer-voorziening voor het Nationaal Historisch Museum ook een gouden kans kan zijn.

Bottom of Form 1

< Terug naar overzicht projecten

Bottom of Form 1


index

Projectteam:

Dockt - LOUT

Status:

Ontwikkeling gestopt

project partners