drupal statistics

IEE: Intelligent Energie Europe

Bottom of Form 1


PROJECTEN

EUROPEES SUBSIDIE TOEGEKEND VOOR ZEER ENERGIE ZUINIG BOUWEN EN RENOVEREN IN DE REGIO

ARNHEM – NIJMEGEN!

PassREg; Passiefhuis regio’s met duurzame energie. De Kick-off bijeenkomst van 6 tot 8 mei jl. in Hannover Duitsland, gaf het startsein aan het Europese project PassREg. Doel van dit project is dat zeer energiezuinig bouwen en renoveren

voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld wordt; financieel het meest gunstig, gegarandeerd goed en deskundig uitgevoerd. De mogelijk-heden voor zeer energiezuinig

bouwen en het gebruik van duurzame energiebronnen nemen steeds meer toe, zowel voor particulieren, bedrijven als openbare voorzieningen PassREg legt hiervoor de komende 3 jaar de basis, onder meer in de regio Arnhem-Nijmegen. Uitrol in Europa

Het PassREg-project, wordt medege-financierd vanuit het programma Intelligent Energy Europe (IEE)

en geleidt door het Passivhaus Institut in Darmstadt, Duitsland. PassREg staat voor Passive House

Regions with Renewable energy. Het principe van “energiebesparing als eerste stap” wordt door toepassing van Passiefhuistechnologie voor nieuwbouw en renovatie haalbaar. Vervolgens voegt dit project de tweede stap toe, namelijk dat de resterende energie zo veel mogelijk ter plekke of in de buurt duurzaam wordt opgewekt. Deelnemende Europese regio’s kunnen leren van de successen van koploperregio’s zoals: Hannover, Brussel en Tirol. Daar wordt zeer energiezuinig bouwen en reno-veren met Passiefhuistechnologie al

jarenlang succesvol toegepast. De kennis en ervaring die in deze koploperregio’s is opgedaan wordt

vertaald en toegepast in de andere Europese regio’s zoals de regio Arnhem-Nijmegen.

Passiefhuis

Een Passiefhuis is een zeer comfortabel gebouw dat ook nog eens zeer weinig energie verbruikt. Het

concept richt zich in eerste instantie op hoogwaardige isolatie. Daardoor zijn de warmteverliezen zo

beperkt, dat er maar heel weinig energie nodig is voor verwarming en koeling. Een föhn is al voldoende om een Passiefhuis ‘s winters te verwarmen. Het totale energieverbruik van een Passiefhuis is gemiddeld 75 procent lager dan de huidige nieuwbouwwoningen.

De Nederlandse bijdrage

In dit project werken 14 Europese partijen, uit 11 landen samen. Stichting DuboNetwerk Arnhem-

Nijmegen maakt in samenwerking met Azimut Bouwbureau en Stichting Dockt, onderdeel uit van dit

internationale gezelschap. De Nederlandse bijdrage aan PassREg wordt ondersteund door de gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen, Stadsregio Arnhem - Nijmegen en provincie Gelderland. Belangrijk onderdeel van het project is om kennis en ervaring te delen en succesvolle voorbeelden te vertalen naar de eigen situatie. Het project geeft hiermee invulling aan de EU richtlijn over de

energieprestatie van gebouwen. Het is zaak om ook in onze regio hindernissen voor energiezuinig

bouwen en renoveren, bijvoorbeeld kennisgebrek, wetgeving en financiering, bespreekbaar te maken

en weg te nemen.

< Terug naar overzicht projecten

Bottom of Form 1


index

Projectteam:

Dockt - Azimuth - DNA (de nieuwe aanpak in de bouw)

Status:

Subsidie is toegekend, kerngroep is samengesteld, werkplan wordt momenteel uitgewerkt

project partners