drupal statistics

Biomassa: Kasteel Middachten

Bottom of Form 1


PROJECTEN

Duurzaam energiebedrijf gemeente Rheden


Het project

Het project richt zich op het ontwerpen en ontwikkelen van een optimale logistieke lokale keten van houtige biomassa. Een keten dat houtige reststromen in de gemeente Rheden via een lokale biomassawerf verbindt aan kleinschalige biomassa installaties (houtketels < 5 MW) in de gemeente. Het gaat daarbij om laagwaardig hout, zoals onder andere tak- en tophout, dat nu niet wordt benut. Doel is om te komen tot een economisch gezond, duurzaam energiebedrijf in de gemeente Rheden.


Gefaseerde aanpak

Op dit moment wordt de 1e fase uitgevoerd. In deze fase bepalen we of en welke business cases mogelijk zijn.  We verwachten deze fase maart 2013 te kunnen afronden. Als sprake is van een positieve business case dan starten wij de 2e fase; het ontwerpen van een duurzaam energiebedrijf. En als deze stap succesvol wordt doorlopen, zullen wij, in de 3e fase, het bedrijf daadwerkelijk (helpen) opzetten.


Energielandschap

Met het duurzaam energiebedrijf willen we een oude functionaliteit, namelijk het benutten van biomassa uit het landschap voor energie, weer herstellen. We verwachten hiermee drie kansen met elkaar te kunnen verbinden:

* voorzien in de toenemende behoefte aan duurzame energie (vooral warmte). Zo reduceren we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verlagen we de CO2-uitstoot.

* mogelijkheid om onder benutte stromen uit het landschap, soms een kostenpost, om te zetten naar een economische drager.

* een bijdrage leveren aan de instandhouding en het beheer van natuur en landschapselementen.


Uitnodiging tot participatie

Aan het ontwikkelen en opzetten van lokale en regionale biomassaketens zitten onvermijdelijk nog een aantal onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten. Daarom willen wij met dit project tegelijkertijd een innovatiekring opzetten met stakeholders uit de waardeketen voor hout. Wij nodigen dan ook iedereen van harte uit om hierin te participeren en kennis en ervaring te delen.


Verbreden

Het landschap biedt verschillende mogelijkheden om het aanbod van biomassa te vergroten. Wij werken aan verschillende concepten en projecten om dit verder uit te diepen. Dit project is daar een van. Een ander project richt zich op het voorzien van braakliggende terreinen van (tijdelijk) groen. Zie hiervoor ons Olifantengras-project.


Lezenswaardig

De Vries et al, 2008, Energie à la carte; de potentie van biomassa uit het landschap voor energiewinning, Alterra-rapport 1679.

Spijker et al, 2010, Biomassa voor energie in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen; ontwikkeling van een strategie voor biomassa uit bos, natuur en landschap, Alterra-rapport 1836


Bottom of Form 1

< Terug naar overzicht projecten

Bottom of Form 1


index

Projectteam:

Gemeente Rheden

Wageningen UR / Alterra

DNV KEMA

Dockt

Status:

In uitvoering

Planning:

September 2012 - maart 2013 (fase 1)

Trefwoorden:

Biomassaketen / Duurzame energie / Duurzaam energie bedrijf / Houtchipketels / Landschap

project partners