drupal statistics

0-energiewoningen

Bottom of Form 1


PROJECTEN

Top of Form 1

No regret renovaties:

Bij nieuwe gebouwen wordt al veel aandacht besteed aan energiebesparende maatregelen. Echter bij bestaande gebouwen, circa 90% van de bebouwde omgeving, ligt nog een grote opgave als het gaat om het reduceren van het energieverbruik (ruim 500 pJ in 2010). Een significante reductie in energieverbruik leidt niet alleen tot een sterke reductie van CO2 en een mindere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het levert ook een grote bijdrage aan de implementatie van duurzame energieconcepten en -technieken en de bedrijvigheid die daarmee samenhangt.


In het project 0-energie bestaande woningen wordt de handschoen opgepakt om de bestaande woningen zodanig te verduurzamen dat het niveau van 0-energie zo dicht mogelijk wordt bereikt. Het concept dat in dit project wordt ontwikkeld richt zich zowel op koop- als huurwoningen. Het product dat wordt ontwikkeld is een geïntegreerde dienst waarbij de woningeigenaar, zijn motivatie en belangen, uitgangspunt is.

Voor hem staan de te behalen milieudoelen meestal niet centraal en gaat het meer om de maandlasten, het woongenot en de waarde van de woning. En het moet vooral niet teveel "gedoe" opleveren.


Het project 0-energie bestaande woningen bevindt zich op dit moment in de fase van productontwikkeling. Aspecten waar we ons nu op richten zijn: opzetten van een energie- en organisatiemodel. Dockt ontwikkelt dit product samen met KEMA en ABN AMRO.

Bottom of Form 1

< Terug naar overzicht projecten

Bottom of Form 1


index

Projectteam:

Dockt - LOUT - Azimut

Status:

In ontwikkeling

project partners